Co powinien zawierać protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania?

Reading Time: 3 minutes

Podpisanie umowy najmu mieszkania to dopiero początek. Kolejnym ważnym krokiem jest sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego. Warto wiedzieć, co powinien zawierać taki dokument, aby uniknąć nieporozumień między wynajmującym a najemcą (lub sprzedającym i kupującym) oraz ułatwić ewentualne rozliczenia. To szczegółowo wyjaśni Ci dzisiejszy artykuł. 

Co to protokół zdawczo-odbiorczy?

Protokół zdawczo-odbiorczy w przypadku najmu (lub sprzedaży) mieszkania jest dokumentem, który ma na celu potwierdzenie stanu technicznego nieruchomości, jej wyposażenia oraz przeprowadzenia odbioru mieszkania przez nabywcę/najemcę. 

Co powinien zawierać protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania?

W zależności od sytuacji protokół ten może zawierać różne informacje, ale zwykle powinien zawierać następujące elementy:

 1. data przekazania mieszkania — informacja o tym, kiedy mieszkanie zostało przekazane nowemu właścicielowi lub najemcy.
 2. Opis nieruchomości — dokładny opis mieszkania z wyszczególnioną liczbą pokoi, powierzchni mieszkania, piętrem, numerem mieszkania, adresem.
 3. Opis wyposażenia — informacje na temat wyposażenia mieszkania w sprzęty AGD, oświetlenie itp.
 4. Stan techniczny — dokładny opis stanu technicznego mieszkania, w tym wszystkich pomieszczeń, okien, drzwi, instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych itp.
 5. Uwagi i zastrzeżenia — miejsce na uwagi i zastrzeżenia dotyczące stanu mieszkania, zauważone przez nabywcę lub najemcę podczas przekazywania lokalu.
 6. Stan liczników — w protokole zdawczo-odbiorczym zwykle spisuje się stany liczników. Może to mieć znaczenie przy rozliczaniu kosztów eksploatacji mieszkania. W przypadku wynajmu lokalu z opłatami za media najczęściej jest to obowiązkowe i powinniście doprecyzować to w umowie najmu lub w regulaminie wynajmu. Ważne, aby w protokole dokładnie opisać stan liczników i potwierdzić jego poprawność podpisem obu stron.
 7. Podpisy — protokół powinien być podpisany przez obie strony (sprzedającego lub wynajmującego oraz nabywcę, lub najemcę).

Warto pamiętać, że protokół zdawczo-odbiorczy powinien być sporządzony w sposób rzetelny i szczegółowy. Dzięki temu protokół ten stanowi ważny dokument, który może chronić interesy zarówno sprzedającego lub wynajmującego, jak i nabywcy lub najemcy.

Jak ocenić stan techniczny mieszkania?

Ocena stanu technicznego mieszkania jest ważnym elementem procesu kupna lub wynajmu nieruchomości. Może być dokonana przez specjalistów lub samodzielnie przez nabywcę, lub najemcę. Oto kilka wskazówek, które mogą pomóc w ocenie stanu technicznego lokalu:

 1. Ogólna kondycja budynku — zwróć uwagę na ogólny stan budynku, w którym znajduje się mieszkanie, a także na elewację, dach, okna, drzwi, klatkę schodową, windę itp.
 2. Stan ścian i podłóg — przyjrzyj się temu, jak wyglądają ściany i podłogi w poszczególnych pomieszczeniach. Czy zauważasz zacieki, pęknięcia, ubytki, wilgoć, grzyb, czy też są równo pomalowane lub wykończone?
 3. Okna i drzwi — sprawdź stan okien i drzwi oraz ich szczelność. Czy okna są w dobrym stanie, czy nie przepuszczają powietrza, a drzwi są dobrze dopasowane i łatwo się zamykają?
 4. Instalacje — obejrzyj stan instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, grzewczej, wentylacyjnej itp. Czy są one sprawne, czy nie ma przecieków, zacięć, trudności z działaniem?
 5. Wyposażenie — zwróć uwagę na stan wyposażenia mieszkania, takiego jak meble, sprzęty AGD, oświetlenie itp. Czy są one w dobrym stanie i sprawne?
 6. Dokumentacja techniczna — warto poprosić sprzedającego lub wynajmującego o dokumentację techniczną mieszkania, taką jak np. książka obiektu, protokoły przeglądów instalacji itp.
 7. Inne — warto także zwrócić uwagę na różnego rodzaju niedociągnięcia, np. w łazience, kuchni, balkonie itp.

Jeśli w trakcie dokonywania oceny stanu technicznego mieszkania pojawią się wątpliwości, warto skorzystać z usług specjalisty, takiego jak np. rzeczoznawca budowlany lub architekt. Dokona on szczegółowej analizy nieruchomości i pomoże w podjęciu decyzji o jej zakupie lub wynajmie.

Protokół zdawczo-odbiorczy — czy można dołączyć dokumentację fotograficzną?

Do protokołu zdawczo-odbiorczego można dołączyć dokumentację fotograficzną, która może pomóc w udokumentowaniu stanu mieszkania lub nieruchomości w momencie jego przekazania. Dokładnie opisz dokumentację fotograficzną. Zapisz datę wykonania zdjęć i sprawdź, czy w pełni odzwierciedlają stan pomieszczeń i elementów wyposażenia.

Fotografie mogą być przydatne w przypadku sporów związanych z przekazaniem mieszkania lub nieruchomości, na przykład w przypadku roszczeń dotyczących uszkodzeń lub braków w wyposażeniu. Dokumentacja fotograficzna może również pomóc w porównaniu stanu mieszkania w momencie przekazania z jego stanem w momencie jego oddania, co jest szczególnie ważne przy wynajmie nieruchomości.

Jak podpisuje się protokół zdawczo-odbiorczy?

Protokół zdawczo-odbiorczy sporządza się wspólnie przez obie strony umowy, czyli osobę przekazującą nieruchomość oraz osobę ją odbierającą. Może to być np. właściciel mieszkania oraz nowy najemca lub sprzedający nieruchomość, oraz nowy właściciel.

W niektórych przypadkach protokół zdawczo-odbiorczy może sporządzić rzeczoznawca lub ekspert, zwłaszcza jeśli jest to nieruchomość o szczególnym przeznaczeniu, takim jak np. hala magazynowa czy specjalistyczny lokal handlowy. W takim przypadku przeprowadza on szczegółową ocenę stanu nieruchomości i sporządza protokół.

Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego to ważny krok w procesie przekazania lokalu. Dzięki niemu obie strony otrzymują potwierdzenie dokonania przekazania lokalu i określa stan techniczny oraz wyposażenia nieruchomości w momencie przekazania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *