Wakacje kredytowe 2024 – możliwość odroczenia spłat już dostępna

Reading Time: < 1 minute

W dniu 15 maja 2024 roku, polscy kredytobiorcy uzyskali możliwość złożenia wniosków o odroczenie spłat kredytów hipotecznych w ramach ustawowych wakacji kredytowych. Po długotrwałych debatach legislacyjnych i kilkukrotnej zmianie terminów, program wakacji kredytowych w nowej edycji wszedł w życie, wprowadzając zmiany w stosunku do poprzednich lat.

Zakres i warunki programu

Program wakacji kredytowych w 2024 roku obejmuje tylko te kredyty hipoteczne, które są denominowane w polskiej walucie i zostały zawarte przed 1 lipca 2022 roku. Warunkiem uczestnictwa w programie jest, aby do końca spłaty kredytu pozostawało co najmniej 6 miesięcy. Dodatkowo, w 2024 roku wprowadzono limit kwotowy kredytu na poziomie 1,2 mln zł.

Osoby, które już korzystały z wakacji kredytowych w latach 2022-2023, mogą ubiegać się o kolejne odroczenie tylko dla tej samej umowy kredytowej. Istotną zmianą jest wprowadzenie kryterium dochodowego, zgodnie z którym miesięczna rata kredytu musi przekraczać 30% miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego.

Procedura wnioskowania

Aby skorzystać z odroczenia, kredytobiorcy muszą złożyć wniosek do swojego banku, który może być przesłany elektronicznie lub fizycznie. Banki udostępniają kalkulatory online, aby ułatwić obliczenie stosunku raty do dochodu. Złożenie wniosku jest możliwe bez przedstawiania dodatkowych dokumentów poza oświadczeniem o spełnieniu warunków programu.

Warunki zawieszenia spłaty rat

Program wakacji kredytowych 2024 pozwala na zawieszenie spłaty łącznie czterech rat kredytu – dwóch w okresie czerwiec-sierpień oraz dwóch w okresie wrzesień-grudzień. Podczas zawieszenia spłat, banki nie naliczają odsetek, jednak okres spłaty kredytu wydłuża się o liczbę miesięcy korzystania z wakacji kredytowych.

Dodatkowe informacje

Banki zazwyczaj potwierdzają rozpatrzenie wniosku i zawieszenie rat bez konieczności podpisywania aneksu do umowy kredytowej. Ważne jest, że podczas trwania wakacji kredytowych należy nadal opłacać ewentualne składki ubezpieczeniowe związane z kredytem hipotecznym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *